Libra

Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych

O firmie

Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "LIBRA" została powołana w 1995 roku, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w rejestrze KRBR pod numerem 280.

W zakresie działalności firmy jest wykonywanie usług audytu oraz usług z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Pracownicy Kancelarii to zespół specjalistów posiadających ugruntowany poziom wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego.

Audyt sprawozdań finansowych wykonywany jest przez Właściciela Kancelarii i biegłych rewidentów zatrudnianych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Certyfikaty
Next

Właściciel - Waldemar Czarnecki

Biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem pracy audytora (od 1991 roku). Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego i podmiotów gospodarczych osób fizycznych.

Przed podjęciem działalności gospodarczej w formie Kancelarii pracował, jako główny księgowy w przedsiębiorstwach rolnych.

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) wydziału ekonomiki rolnictwa.

Biegły skarbowy z zakresu wyceny udziałów, akcji i innych papierów wartościowych.

Certyfikaty
Next

Usługi

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych to jedna z kluczowych usług Kancelarii. Audyt dokonywany jest przez biegłego rewidenta – Właściciela, jak i biegłych rewidentów współpracujących z Kancelarią. Zakres audytu obejmuje:

Poza audytem Kancelaria oferuje również m. innymi:


Księgowość

Prowadzona działalność Kancelarii zapewnia pełną obsługę finansowo-księgową podmiotów prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów. Obsługa księgowa prowadzona jest w siedzibie Kancelarii. Świadczymy usługi dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie: produkcji, usług, spedycji i transportu.
Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o program FK firmy SAGE SYMFONIA Spółka z o.o. w Warszawie, natomiast księgi podatkowe i płace w programie firmy AURA Technologies Spółka z o.o. w Warszawie. Zakres obsługi księgowej obejmuje:

Nasi Klienci mają zapewnione podstawowe doradztwo w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych. W przypadkach szczególnych zapewniamy kontakt z specjalistami współpracującymi z naszą Kancelarią. Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od specyfiki działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze, formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów przedkładanych do zaksięgowania oraz liczby pracowników.

Next

Kontakt


  • Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "LIBRA"
  • Waldemar Czarnecki
  • Siedziba i adres Kancelarii
  • 21-550 Terespol; ul. Wojska Polskiego 127A/4
  • Telefony
  • 83 375 37 97; 83 375 37 98; 667 990 049
  • Fax
  • 83 375 37 98
  • e-mail
  • Właściciel: w.czarnecki@kufklibra.pl

Jeśli masz pytania i chcesz się dowiedzieć czegoś więcej skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każdą wiadomość.